Αθήνα,9 Αυγούστου 2017
             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τόσο τους εργαζόμενους όσο και την ίδια την Εταιρεία και σας ενημερώνει για τα εξής:
-Κέντρο Λυμάτων Μεταμόρφωσης: Σε συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ι. Μπενίση, υπήρξε η δέσμευση και η διαβεβαίωσή του ότι μετά την πρόσληψη τακτικού προσωπικού (με την προκήρυξη των 300 ατόμων που θα κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο), θα γίνει σταδιακά στελέχωση της Υπηρεσίας τόσο από το καινούργιο προσωπικό όσο και από το υπάρχον, έτσι ώστε να περάσει πάλι το αντικείμενο στα χέρια της ΕΥΔΑΠ από τον εργολάβο, που εν τω μεταξύ θα λειτουργεί το Κέντρο Λυμάτων μη έχοντας άλλη λύση την παρούσα χρονική στιγμή.
-Απόφαση ΔΣ για Εσωτερικό Έλεγχο: Μετά από συνεχείς έκτακτες συνεδριάσεις του ΔΣ για το θέμα αυτό, η απόφαση υπ. αριθ. 19279 στις 1-8-2017 ήταν: "η αποστολή της Τελικής Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για περαιτέρω διερεύνηση της νομιμότητας". Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία παρακολούθησε την εξέλιξη του θέματος από κοντά, ζητώντας μάλιστα με 2 παρεμβάσεις της από την Διοίκηση να είναι πολύ προσεκτική με τον χειρισμό του όλου θέματος γιατί:
(1) Ενέχει κινδύνους για να κατηγορηθούν άδικα εργαζόμενοι, (2) Σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή ειδικά για την πορεία της Εταιρείας δεν γνωρίζουμε τι έκταση θα μπορούσε να πάρει το θέμα, όσο αφορά το καλό όνομά της στην κοινωνία, (3) Ενδεχομένως το θέμα θα μπορούσε να επιλυθεί εσωτερικά εφόσον η Εταιρεία έχει τα εργαλεία (ορκωτούς λογιστές, πειθαρχικά συμβούλια κλπ.) και μόνο σαν έσχατη λύση να ήταν η απόφαση αυτή, (4) Το πόρισμα του εσωτερικού ελέγχου που εισήχθη στο ΔΣ ήταν πολύ "βιαστικό", είχε τυπικές και ουσιαστικές παραλείψεις, (5) Κατά την διαδικασία δεν εφαρμόστηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας, δεν δόθηκε η δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να εκφράσουν την άποψή τους.
Συναδέλφισσες- συνάδελφοι,
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποφάσεις που ενέχουν σκιές για την Εταιρεία μας αυτή τη χρονική στιγμή (Υπερταμείο, ΕΔΗΣ), δεν είναι μεθοδευμένες για να εξυπηρετήσουν επικοινωνιακούς σκοπούς όσον αφορά το κύρος της ΕΥΔΑΠ αλλά και των εργαζομένων της. Πρέπει να γνωρίζουν κάποια μέλη του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ότι δεν θα επιτρέψουμε να ποινικοποιήσουν την λειτουργία της. Πρέπει να συνυπολογίσει η Διοίκηση ότι εμπλέκοντας με αυτή την απόφαση έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων δημιουργεί αυτόματα δυσλειτουργία σε νευραλγικά τμήματά της. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πως θα μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία αναπόσπαστοι γνωρίζοντας ότι εκκρεμεί εναντίον τους περαιτέρω νομικός έλεγχος; Η ίδια η Διοίκηση πως αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους αυτούς από την επόμενη ημέρα; Η Ομοσπονδία θα παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος και διαβεβαιώνει του συναδέλφους ότι θα είναι δίπλα τους όπως πάντα διαφυλάσσοντας το κύρος το δικό τους αλλά και της ΕΥΔΑΠ πάνω από όλα. Άλλωστε, η ομοσπονδία μας διαχρονικά στηρίζει τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.
                                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

                                              Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
                                            
                                             Σινιώρης Γιώργος                              Κορλός Ηλίας