ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.

& ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

                                                                                            Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. και επτά (7) για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) διεξήγαγε τις εκλογές από την Δευτέρα 19/6/2017 έως και την Παρασκευή 23/6/2017 και σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα:

 

Γ Ι Α     Τ Ο     Δ.Σ.

 

Εψήφισαν : 1.911                Έγκυρα : 1.860                         Άκυρα – Λευκά : 51

Έλαβαν :                          Ψήφοι                            Ποσοστό                                    Έδρες

Α.Κ.Ε.Ε.:                            677                                     36,45%                         1

ΣΥΜΜΑΧΙΑ:                        495                                     26,61%                        1

ΔΑΚΕ:                                233                                 12,52%                 

ΕΣΚ:                                  158                                   8,44%                            

ΣΕΚΕΣ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ:    150                                     8,06%                            

ΠΑΣΚΕ-Σ:                           134                                   7,20%                            

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ:                  13                                       0,70%

 

Ε Κ Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α Ι :

Για τη Α.Κ.Ε.Ε.:           Αγγελάκης Εμμανουήλ,           Αναπλ.: Σινιώρης Γεώργιος

Για τη ΣΥΜΜΑΧΙΑ :  Αλεξανδράκης Γεώργιος             Αναπλ.: Αλεξανδρόπουλος Άγγελος

 

 

 

Γ Ι Α     Τ Η Ν     Ε.Υ.Α.Ε.

 

Εψήφισαν : 1.911              Έγκυρα : 1.850                           Άκυρα – Λευκά : 61

Έλαβαν :                              Ψήφοι                           Ποσοστό       Έδρες

Α.Κ.Ε.Ε. :                                 701                                  37,89%     3

ΣΥΜΜΑΧΙΑ:                             432                                  23,35%     2

ΔΑΚΕ:                                     226                              12,21%          1

ΕΣΚ:                                         181                                    9,78%           1

ΣΕΚΕΣ-ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ:          174                                    9,40%

ΠΑΣΚΕ-Σ:                                 136                                7,35%                                   

                                                                                                                       

Ε Κ Λ Ε Γ Ο Ν Τ Α Ι :

 

Α.Κ.Ε.Ε.        Τακτικοί                                     Αναπληρωματικοί

                    Ρετουνιώτης Διονύσιος                Γεωργιάδης Στέφανος

                    Σταυριανός Εμμανουήλ                Νικομάνης Ιωάννης

                    Παράβαλου –Ρείση Δέσποινα        Αργυρίου Μαρία

                                    Μπροτζάκη Ελένη

                                                                            Χρονόπουλος Χαρίλαος

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ: Τακτικοί                                      Αναπληρωματικοί

                    Κεραμίδας Αναστάσιος                Καλύβας  Δημήτρης

                    Καγκαράκης Ηλίας                      Κουτής  Χρήστος

                                                                          Τσούλος Λάμπρος

                                      Αρβανίτης Γιώργος

 

 

ΔΑΚΕ:           Τακτικοί                                      Αναπληρωματικοί

                      Δούκας Βασίλειος                      Βλαστάρη Αικατερίνη

 

ΕΣΚ:             Τακτικοί                                      Αναπληρωματικοί

                    Αποστόλου Χρυσούλα                 Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

 

 

 

Η    Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η