ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.

& ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

                                                                                            Αθήνα, 08 Ιουνίου 2017

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. συνεδρίασε στις 24 Μαΐου 2017, και αποφάσισε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των δύο (2) εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. (βάση του Νόμου 2744/99, 1264/82 και του καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π.) και των επτά (7) εκπροσώπων των εργαζομένων για την Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.), θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.

 

Η εφορευτική επιτροπή που εκλέχθηκε για τη διενέργεια των παραπάνω εκλογών, συνεδρίασε και αποφάσισε ότι οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Αθηνάς 58, 8ος όροφος.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αναφέρει το όργανο για το οποίο είναι υποψήφιος (Δ.Σ., Ε.Υ.Α.Ε.) και τα εξής στοιχεία: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και τον Α.Μ. του.

Το πρόγραμμα και οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών έχουν ως εξής:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

19-6-2017

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

ΒΤΟΜΕΑ ΑΠ/ΣΗΣ

7:30-10:00

ΜΕΝΙΔΙ

10:30-15:30

ΤΡΙΤΗ

20-6-2017

ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ

21-6-2017

ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

22-6-2017

ΑΜΦΙΣΣΑ-ΜΟΡΝΟΣ

ΒΙΛΙΖΑ-ΥΛΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23-6-2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

 

Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν από ώρα 07.30 έως 15.30 εκτός των περιοχών Άμφισσας- Μόρνου και Βίλιζας- Υλίκης που θα γίνουν 08.00 έως 15.00.

Οι εργαζόμενοι που οι χώροι εργασίας τους δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα μπορούν να ψηφίσουν στο πλησιέστερο εκλογικό κέντρο που τους διευκολύνει.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την ψηφοφορία είναι η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του εργαζομένου. Κανείς δεν θα ψηφίσει χωρίς το Βιβλιάριο Υγείας το οποίο θα σφραγίζεται από τις εφορευτικές επιτροπές.

 

Η    Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η