Ολοκλήρωση της διαδικασίας  Πρόσληψης  Νέων Υδρονομέων

 

               Συναδέλφισσες  – Συνάδελφοι

Επιτέλους έπειτα από επίπονο διαρκή και αποτελεσματικό αγώνα από όλους τους εμπλεκόμενους και τις συλλογικότητες η δοκιμαστική περίοδος των νέων προσλήψεων των υδρονομέων φτάνει στην ολοκλήρωση της.

Χρέος όλων μας και κυρίως της Διοίκησης λόγω του Ν. 3429 είναι ουσιαστικά να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπει η προκήρυξη.

Εδώ δεν μιλάμε για προσλήψεις βάσει του Ν. 2190 που ως συνήθως γίνονται υπό τον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ (ενστάσεις κλπ) αλλά για καθαρά εποπτικό έλεγχο της διαδικασίας (τυπικά προσόντα, εκθέσεις προϊσταμένων) από την ανεξάρτητη αρχή.

Τον κύριο λόγο λοιπόν έχει ο Φορέας Πρόσληψης απόδειξη αυτού είναι πως οι ενστάσεις ελέγχθηκαν από τον Φορέα (ΕΥΔΑΠ).

Το ρόλο του καθαρά τυπικού ελέγχου έχει το ΑΣΕΠ.

Βάσει της Επιστολής 56/03.03.17 της Υπηρεσίας Λειτουργίας και του συνημμένου σημειώματος των υπηρεσιακών μονάδων των Υδρονομείων που απασχολούν δοκιμαστικά τους εργαζόμενους της εν λόγω ειδικότητας προκύπτει η αρτιότητα στα υπηρεσιακά καθήκοντα τους η πλήρης κατάρτιση τους σε νέες τεχνολογίες και προγράμματα καθώς και το άριστο ήθος των εν λόγω συναδέλφων.

Σε συνάντηση με τον Διευθυντή Προσωπικού υπήρξε δέσμευση προς το Προεδρείο του Συλλόγου μας πως θα υπάρξει παρέμβαση του Φορέα (ΕΥΔΑΠ) σε περίπτωση αρνητικής έκβασης από την πλευρά του ΑΣΕΠ υπό την σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου διότι εδώ πέραν του ρόλου του η στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων με την εν λόγω ειδικότητα έγινε σε υποστελεχομένες μονάδες λόγω μη πρόσληψης εδώ και 14 συναπτά έτη!

Καλούμε τη Διοίκηση να πάρει θέση απέναντι στις οικογένειες των συναδέλφων που είναι μεν εξασφαλισμένοι λόγω της αμετάκλητης και τελεσίδικης απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και ηθικά έχουν δικαιωθεί στους χώρους εργασίας και έχουν βασίσει το μέλλον τους καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ένα νευραλγικής σημασίας πόστο για την λειτουργία της ΕΥΔΑΠ καθώς και της απρόσκοπτης Υδροδότησης της Αττικής.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ Ν.                                       ΚΑΛΟΚΥΡΗ Ε.