Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 35ου Συνεδρίου της
Ομοσπονδίας των Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, μέσα σε
ενωτικό κλίμα και με διάθεση συνεργασίας.
Κατά την διεξαγωγή του Συνεδρίου υπερίσχυσε η θέληση για ενότητα και
κατατέθηκαν από τους συνέδρους και από όλες τις παρατάξεις σημαντικές
προτάσεις για την περαιτέρω δράση μας.
Έπειτα από αναλυτική παρουσίαση, εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός
Απολογισμός.
Το σημαντικότερο είναι ότι το Συνέδριο ανέδειξε την βούληση όλων να
συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ ,
της μεταφοράς των μετοχών στο Υπερταμείο, την πώληση του 11% και την
αποτροπή της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους με συνέπεια την
δραματική μείωση των αποθεματικών της.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με ένα ομόφωνο ψήφισμα το οποίο εκφράζει την
αμετακίνητη στάση τόσο του Συνδικάτου αλλά και όλης της Κοινωνίας, κατά
της ιδιωτικοποίησης των Εταιρειών Ύδρευσης στην Ελλάδα και το οποίο σας
παραθέτουμε παρακάτω.
Η Ομοσπονδία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές χρειάζεται την στήριξη
όλων. Για να συνεχίσει με επιτυχία την αγωνιστική της δράση είναι
απαραίτητη η ενότητα και συνοχή σε όλο το συνδικάτο. Αυτή τη λογική
υπηρετήσαμε και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους
της ΕΥΔΑΠ , τα Πρωτοβάθμια Σωματεία, όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς,
τα κινήματα πολιτών, τους πολιτικούς φορείς και κυρίως τους απλούς πολίτες
που παρά τις δύσκολες ώρες που περνούν, στηρίζουν τον αγώνα μας, ο
οποίος θα είναι συνεχής μέχρι την τελική δικαίωση.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Σινιώρης Γιώργος                            Κιόσης Χρήστος


ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 35ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ
Κυβέρνηση , «θεσμοί» και συνεργάτες θέλουν να παραχωρήσουν σε ιδιωτικά
επιχειρηματικά συμφέροντα τις εταιρείες ύδρευσης. Ψήφισαν το νόμο για το
«πέρασμα» ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.
Ιδιωτικοποιούν ακόμα και το νερό;
Για τη Κοινωνία και τους εργαζόμενους στις εταιρείες ύδρευσης η μεταβίβαση των
μετοχών στην ΕΔΗΣ ( Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών) αποτελεί αιτία πολέμου.
 Απειλείται η χαμηλή τιμή των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης
 Απειλείται η ποιότητα του πόσιμου νερού και η υγεία των λαϊκών στρωμάτων
 Απειλείται η προσβασιμότητα στο ανθρώπινο δικαίωμα του πόσιμου νερού και
των συνθηκών υγιεινής
 Απειλούνται τα εργασιακά, οικονομικά, υγειονομικά και ασφαλιστικά
δικαιώματα και οι θέσεις εργασίας
 Απειλούνται με απαξίωση οι υποδομές των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης
που κατασκευάστηκαν με τον κόπο και το χρήμα των λαϊκών στρωμάτων
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
 Να μην περάσουν οι μετοχές στο Υπερταμείο
 Να μη πουληθεί παραπέρα το 11% των μετοχών και να επιστραφούν άμεσα οι
μετοχές από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο. Όχι στην επιστροφή κεφαλαίου στους
μετόχους που είναι χρήματα που στερήθηκαν από υγεία παιδεία τα λαϊκά
νοικοκυριά.
 Να σταματήσουν οι αδιάκριτες διακοπές υδροδότησης και να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη προσβασιμότητα στα λαϊκά στρώματα
 Την ανάκτηση αντικειμένων από τους εργολάβους
ΖΗΤΑΜΕ
 Την άμεση διενέργεια του διαγωνισμού για προσλήψεις τακτικού προσωπικού
με πλήρη δικαιώματα.