Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ με την υπ΄αριθμ.18882 απόφαση του ενέκρινε την πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 300 ατόμων.

Η ΟΜΕ- ΕΥΔΑΠ      της οποίας πάγιο αίτημα ήταν άλλωστε εδώ και χρόνια η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, το οποίο άλλωστε αποτυπώνεται σε όλες τις Σ.Σ.Ε. των τελευταίων ετών, χαιρετίζει την απόφαση αυτή, όμως επισημαίνει ότι είναι σταγόνα στο ωκεανό αφού σήμερα οι ανάγκες της ΕΥΔΑΠ είναι πιο μεγάλες.

Επίσης στη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ εγκρίθηκε και η χορήγηση των διατακτικών τροφής για το αναλογούν διάστημα.

Στο τελευταίο Δ.Σ. της ΟΜΕ αποφασίστηκε να σταλεί στη Διοίκηση επιστολή στην οποία επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται εσφαλμένα και παράνομα οι διατάξεις του Ν.4024/2011. Ειδικότερα στην εφαρμογή του άρθρου 31 του ως άνω νόμου, δεν έχουν συμπεριληφθεί κατά τον υπολογισμό του μέσου κατά κεφαλήν κόστους της επιχείρησης τα χρηματικά ποσά που δόθηκαν στους εργαζόμενους κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ.18275/2014 απόφασης του Δ.Σ., των οποίων αφορά στο έτος 2009.Επισημαίνουμε ότι αν είχαν συνυπολογιστεί τα ποσά αυτά οι περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων θα ήταν πολύ μικρότερες.

Η τελευταία μας αναφορά στις περικοπές δεν δίνουν συγχωροχάρτι στο ότι παράνομα εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι των μνημονιακών………..4024/2011……… και δεν απεμπολούν τους αγώνες μας για την ανατροπή όλων των νόμων που έχουν συρρικνώσει τα εισοδήματα μας.  

 

Για την Ομοσπονδία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Σινιώρης Γιώργος

Κιόσης Χρήστος