Ολοκλήρωση της διαδικασίας Πρόσληψης Νέων Υδρονομέων Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι Επιτέλους έπειτα από επίπονο διαρκή και αποτελεσματικό αγώνα από όλους τους εμπλεκόμενους και τις συλλογικότητες η δοκιμαστική περίοδος των νέων προσλήψεων των υδρονομέων φτάνει στην ολοκλήρωση της.