Ιστοσελίδες υποστηρικτικών φορέων

 

Σύνδεσμος Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)

Σύνδεσμος Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ)

Σύνδεσμος Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ)

Σύνδεσμος Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ)

Σύνδεσμος Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

 

Ιστοσελίδες Οργανώσεων – μελών της ΓΣΕΕ

Σύνδεσμος Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ)

Σύνδεσμος Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ (ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων (ΟΒΕΣ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών (ΟΠΑΜ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδας (ΟΜΥΠΑΕ)

Σύνδεσμος Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας (ΟΦΕ)

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ)

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή-Διυλιστήρια και τη Χημική Βιομηχανία (ΠΟΕΠΔΧΒ)

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών (ΠΟΕEΠ)

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού & Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ)

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών & Γεωτρυπανιστών Ελλάδας

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού ΕΡΤ (ΠΟΣΠ-ΕΡΤ)

Σύνδεσμος Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ)

 

Ιστοσελίδα της τριτοβάθμιας οργάνωσης δημοσίων υπαλλήλων

Σύνδεσμος Ανωτάτη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)

 

Ιστοσελίδες Εργοδοτικών Οργανώσεων

Σύνδεσμος Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)

 

 

Ιστοσελίδες Κυβέρνησης – Οργανισμών

Σύνδεσμος Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύνδεσμος Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Σύνδεσμος Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Σύνδεσμος ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ &ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Σύνδεσμος Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας(ΕΛΙΝΥΑΕ)

Σύνδεσμος Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

Σύνδεσμος Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ)

Σύνδεσμος Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ)

 

Ιστοσελίδες Διεθνών Συνδικαλιστικών Συνομοσπονδιών

Σύνδεσμος International Trade Union Confederation

Σύνδεσμος ETUC - European Trade Union Confederation

Σύνδεσμος Global Unions

Σύνδεσμος TUAC - Trade Union Advisory Committee to the OECD

 

Ευρωπαϊκές Συνδικαλιστικές Κλαδικές Ομοσπονδίες

Σύνδεσμος EPSU - European Public Services Unions