Σινιώρης Γεώργιος

Κορλός Ηλίας

Λιάπη Μαρία

Παλάτσιος Άγγελος

Ραντίτσας Γεώργιος

Κυρίτσης Δημήτριος

Μερσινιάς Αλέκος