Σινιώρης Γεώργιος

Κορλός Ηλίας

Παλάτσιος Άγγελος

Ραντίτσας Γεώργιος

Λιάπη Μαρία

Κυρίτσης Δημήτριος

Μερσινιάς Αλέκος