Πρόεδρος

:

Σινιώρης Γεώργιος

Α’ Αντιπρόεδρος

:

Λιάπη Μαρία

Β’ Αντιπρόεδρος

:

Βασιλειάδης Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας

:

Κορλός Ηλίας

Αν. Γενικός Γραμματέας

:

Kιόσης Χρήστος

Γραμματέας Οικονομικού

:

Παλάτσιος Άγγελος

Αν. Γραμματέας Οικονομικού

:

-

Γραμματέας Οργανωτικού

:

Ραντίτσας Γεώργιος

Αν. Γραμματέας Οργανωτικού

:

Νικολαΐδης Γεώργιος

Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

 

:

 

Σκόνδρας Αθανάσιος

Μέλη

:

Τσιτούρας Ευάγγελος

 

 

Ρετουνιώτης Διονύσιος

 

 

Αλεξανδρόπουλος Άγγελος

 

 

Ματαράγκας Μάριος

 

 

Κυρίτσης Δημήτριος

 

 

Κωστοπούλου Σταυρούλα

 

 

Πατακιάς Κωνσταντίνος

 

 

Μερσινιάς Αλέκος

 

 

Φωτόπουλος Αθανάσιος

 

 

Χαρατσής Εμμανουήλ