Πρόεδρος

:

 Σινιώρης  Γεώργιος

Α’ Αντιπρόεδρος

:

Κωστοπούλου Σταυρούλα

Β’ Αντιπρόεδρος

:

Τσίτουρας Ευάγγελος

Γενικός Γραμματέας

:

Kιόσης Χρήστος

Αν. Γενικός Γραμματέας

:

Βελαώρας Νικόλαος

Γραμματέας Οικονομικού

:

Παλάτσιος Άγγελος

Αν. Γραμματέας Οικονομικού

:

Κυρίτσης Δημήτριος

Γραμματέας Οργανωτικού

:

Νικολαϊδης Γεώργιος

Αν. Γραμματέας Οργανωτικού

:

Τούντας Δημήτριος

Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

:

Λιάπη Μαρία

Μέλη

:

Αλεξανδράκης Γεώργιος

 

 

Σκόνδρας Αθανάσιος
Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος
Κατσιβαρδέλος Ευάγγελος
Ραντίτσας Γεώργιος

Αλεξανδρόπουλος Άγγελος

Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος

Χαρατσής Εμμανουήλ
Μερσινιάς Αλέξανδρος