Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει ότι:
- Όλοι οι ζώντες οργανισμοί χρειάζονται νερό
- Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας
- Η πρόσβαση στο νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών

Συνεπώς, αγαθά που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωση του ανθρώπου δεν επιτρέπεται να υπόκεινται στους κανόνες της εμπορίας και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή κερδών!

Όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό:
- Αυξήθηκε η τιμή του δραματικά 
- Η ποιότητα του νερού είναι εξαιρετικά χαμηλή και στις περισσότερες των περιπτώσεων το νερό δεν είναι πόσιμο
- Η συντήρηση του δικτύου είναι ανεπαρκής και πολλές φορές χαρακτηρίζεται κακή και επικίνδυνη 
- Γίνονται ήδη προσπάθειες να επιστρέψει η διαχείριση στις δημόσιες αρχές