Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  1. Όλοι οι ζώντες οργανισμοί χρειάζονται νερό.
  2. Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας.
  3. Η πρόσβαση στο νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών.

Τα αγαθά που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωση του ανθρώπου δεν επιτρέπεται να υπόκεινται στους κανόνες της εμπορίας και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή κερδών!

Η ιδιωτικοποίηση του νερού δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά πανευρωπαϊκό. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών- που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ – αποφάσισε να προβεί στη συλλογή 1 εκ. υπογραφών υπέρ της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος. Πολίτες όλης της Ευρώπης κινητοποιούνται και μαζεύουν υπογραφές, ώστε να ακουστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ένα ηχηρό « ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού», το οποίο έχει τεθεί στο στόχαστρο, στο όνομα της απελευθέρωσης των αγορών και του ανταγωνισμού.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ως καταναλωτικό κίνημα έχουμε υποχρέωση να φωνάξουμε «ΟΧΙ»!

Υπογράφουμε όλοι τη «Δήλωση Υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών»!

Σημειώσατε ότι:

  1. κάθε πολίτης υπογράφει μόνο μια φορά την πρωτοβουλία.
  2. κάθε υπογράφων πρέπει να συμπληρώνει πλήρως και ευδιάκριτα όλα τα στοιχεία του, όπως: πλήρες όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, γένος, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα και αρ.δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων η υπογραφή δεν θεωρείται έγκυρη.
  3. λεπτομέρειες και πληροφορίες για τη συλλογή υπογραφών αλλά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταγραφούν, αναφέρονται στο «Έντυπο Δήλωσης Υποστήριξης μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών»

Σημειώσατε ότι, όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να υπογράψουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.ome-eydap.gr/  επιλέγοντας το εικονίδιο « Υπογράφουμε για το νερό»

Υπόγραψε κι εσύ!

Πες όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού!

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστ. Κυριαζόπουλος                         Δημ. Ζησιάδης

Παράρτημα Ελευσίνας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας