Το φυσικό αγαθό που λέγεται ΝΕΡΟ, το δώρο θεού δεν θα γίνει εμπόρευμα στα χέρια των κερδοσκόπων.

VIDEO